•  
   • فهرست پدافند غیرعامل

    آموزش پدافند غیرعامل

    آموزش های پدافند غیرعامل تعاریف پدافند پدافند غیرعامل، مجموعه اقداماتی است که قبل از خطر انجام می گیرد و در هنگام بروز هرگونه تهدید طبیعی و غیر طبیعی (مانند جنگ) موجب کاهش آسیب پذیری نیروی ...
    تعداد بازدید :482

    جایگاه پدافند غیر عامل در شهرداری مشهد

    در راستای سیاستهای مقام معظم رهبری در حوزه پدافند غیر عامل، مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران به صلاحدید شهردار محترم مشهد، اقدام به ایجاد اداره پدافند غیر عامل شهرداری در بدنه خود بر اساس چارت مصوب ...
    تعداد بازدید :483