• اطلاعیه شماره 1 پویش یک وجب سلامتی دوام ثامن مشهد
    اطلاعیه شماره 1 پویش یک وجب سلامتی دوام ثامن مشهد
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۹/۰۶/۲۶  
    اطلاعیه شماره 1 گروه پدافند غیرعامل و پیشگیری از بحران شهرداری مشهد
    اطلاعیه شماره 1 گزارش هواشناسی خراسان رضوی شماره 30
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۸/۱۲  
    اطلاعیه شماره 2 گروه پدافند غیرعامل و پیشگیری از بحران شهرداری مشهد
    اطلاعیه شماره 2 گزارش هواشناسی خراسان رضوی شماره 27
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۸/۰۹  
    اطلاعیه شماره 1 گروه پدافند غیرعامل و پیشگیری از بحران شهرداری مشهد
    اطلاعیه شماره 1 گزارش هواشناسی خراسان رضوی شماره 26
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۸/۰۴  
    اطلاعیه شماره 1 گروه پدافند غیرعامل و پیشگیری از بحران شهرداری مشهد
    گزارش هواشناسی خراسان رضوی شماره 26
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۷/۲۲  
    گزارش هواشناسی خراسان رضوی شماره 20
    اطلاعیه شماره 1 گروه پدافند غیرعامل و پیشگیری از بحران شهرداری مشهد
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۵/۱۲  
    گزارش هواشناسی خراسان رضوی شماره 19
    اطلاعیه شماره 1 گروه پدافند غیرعامل و پیشگیری از بحران شهرداری مشهد
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۵/۰۸  
    گزارش هواشناسی خراسان رضوی
    اطلاعیه شماره 1 گروه پدافند غیرعامل و پیشگیری از بحران شهرداری مشهد
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۵/۰۱  
    در تمامی مراحل مدیریت بحران کشور دچار مشکل هستیم
    واقعیت تلخ این است که در حوزه پیشگیری از بحران به صورت عملی کاری انجام ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۴/۱۶  
    ضرورت شناخت شیوه‌های مقابله با بحران در گذشته
    بازگشت به گذشته و مطالعه اقدامات در حوزه ایمنی می‌تواند راهگشا باشد و این ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۴/۱۶