• فراخوان شرایط و ضوابط ثبت نام استاد در طرح دوام ثامن
    فراخوان شرایط و ضوابط ثبت نام استاد در طرح دوام ثامن
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۷/۱۶  
    برگزاری دوره‌های تخصصی ویژه سرگروه‌های"دوام ثامن"
    در این دوره‌ که با هدف توانمندسازی سرگروه‌های دوام ثامن برگزار شد، مواردی شامل ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۶/۱۰  
    دوره آموزشی مدیریت بحران واصول ایمنی و بهداشت در مدارس
    دوره آموزشی مدیریت بحران واصول ایمنی و بهداشت در مدارس
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۵/۰۳