• درباره اداره پدافند غیرعامل

     

     

    اداره پدافند غیر عامل شهرداری مشهد

    رئیس اداره پدافند غیر عامل: محمد شیدایی مهنه

     مدرک: کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

     

    اداره پدافند غیر عامل در زیرمجموعه مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد به مدت 5 سال است که فعالیت خود را آغاز نموده است و فعالیت خود را بر پیاده سازی شاخصها و استانداردهای پدافند غیر عامل در سطح شهرداری و پروژه های شهری و همچنین آموزش های تخصصی ویژه پرسنل و مدیران و آموزشهای همگانی ویژه شهروندان به منظور افزایش سطح آگاهی و در نهایت ایمنی شهر به انجام می رساند.

     

    تعداد بازدید :891
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: