• کارگروه مدیریت شهری و پشتیبانی پدافند غیر عامل شهرستان مشهد

     

    کارگروه مدیریت شهری و پشتیبانی پدافند غیر عامل شهرستان مشهد

     

    با توجه به اهمیت اجرای دستور العملها و شاخصهای پدافند غیر عامل در سطح شهر و از طرفی با توجه به گستردگی و ارتباط شهرداری با شهروندان و اجرای پروژه های شهری، پیشنهاد تشکیل کارگروه مدیریت شهری و پشتیبانی پدافند غیر عامل شهرستان مشهد از سوی این اداره به اداره کل پدافند غیر عامل استان مطرح گردید که در جلسه شورای پدافند غیر عامل شهرستان مشهد به تصویب رسیده و طی مصوبه این شورا، تشکیل کارگروه مدیریت شهری و پشتیبانی پدافند غیر عامل شهرستان مشهد به ریاست شهرداری مشهد، ابلاغ گردید.

     

    برگزاری اولین جلسه کارگروه مدیریت شهری و پشتیبانی پدافند غیرعامل متن کامل خبر

    تعداد بازدید :919
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: