• دستور العملها پدافند غیرعامل

     

    دستور العملها

     

    سیاستهای کلی مقام معظم رهبری در خصوص پدافند غیر عامل 

    1. تاکید برپدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقدام های غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی ، کاهش آسیب پذیری ، تداوم فعالیت های ضروری ، ارتقای پایداری ملی وتسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات واقدامات نظامی دشمن می گردد.
    2. رعایت اصول وضوابط پدافند غیرعامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن، پراکنده سازی یا تجمیع حسب مورد، حساسیت زدایی ، اختفاء ، استتار، فریب دشمن وایمن سازی نسبت به مراکز جمعیتی و حائز اهمیت بویژه در طرح های آمایش سرزمینی و طرحهای توسعه آینده کشور
    3. طبقه بندی مراکز، اماکن وتاسیسات حائز اهمیت به حیاتی ، حساس ومهم و روز آمدکردن آن در صورت لزوم
    4. تهیه واجرای طرح های پدافند غیرعامل ( بارعایت اصل هزینه- فایده) درمورد مراکز، اماکن و تاسیسات حائز اهمیت (نظامی وغیرنظامی) موجود و دردست اجراء براساس اولویت بندی و امکانات حداکثر تاپایان برنامه ششم وتامین اعتبارموردنیاز
    5. تهیه طرح جامع پدافندغیرعامل در برابر سلاح های غیرمتعارف نظیرهسته ای ، میکروبی وشیمیایی
    6. دو یا چندمنظوره کردن مستحدثات ، تاسیسات و شبکه های ارتباطی و مواصلاتی در جهت بهره گیری پدافندی از طرح های عمرانی وبه ویژه درمناطق مرزی وحساس کشور
    7. فرهنگ سازی وآموزش عمومی در زمینه به کارگیری اصول وضوابط پدافند غیرعامل دربخش دولتی وغیردولتی، پیش بینی مواددرسی درسطوح مختلف آموزشی وتوسعه تحقیقات درزمینه پدافند غیرعامل.
    8. رعایت طبقه بندی اطلاعات طرح های پدافند غیرعامل
    9. ممانعت از ایجاد تاسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و بیرون بردن این گونه تاسیساتی که وجودآنها الزامی است و ممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی در اطراف تاسیسات پرخطر با تعیین حریم لازم
    10. حمایت لازم از توسعه فناوری وصنایع مرتبط مورد نیاز کشور در پدافند غیرعامل با تاکید بر طراحی وتولید داخلی
    11. به کارگیری اصول وضوابط پدافند غیرعامل درمقابله با تهدیدات نرم افزاری و الکترونیکی وسایر تهدیدات جدید دشمن به منظور حفظ و صیانت شبکه های اطلاع رسانی ، مخابراتی و رایانه ای
    12. پیش بینی ساز و کار لازم برای تهیه طرح های مشترک ایمن سازی و ایجاد هماهنگی در سایر طرح ها و برنامه ها و مدیریت نهادهای مسئول، در دو حوزه پدافند غیرعامل وحوادث غیرمترقبه در جهت هم افزایی وکاهش هزینه ها
    13. ایجاد مرکزی برای تدوین طراحی ، برنامه ریزی و تصویب اصول وضوابط ، استانداردها ، معیارها، مقررات وآیین نامه های فنی پدافندغیرعامل وپیگیری ونظارت بر اعمال آنها

     

    پدافند غیرعامل برابر بند 11 آئین نامه 121

    رعایت اصول پدافند غیر عامل در طراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمانهای حساس و شریانهای اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) این قانون به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح طبیعی.
    ماده 7 – وظایف و اختیارات کمیتههای دستگاههای اجرایی عبارتند از :

    1. بررسی و پیشنهاد سطح‌بندی و اولویت‌بندی مراکز دستگاه مربوط.

    2. پیگیری تهیه و اجرای طرح پدافند غیر عامل مراکز موجود بر اساس مصوبات کمیته دائمی و نظام فنی و اجرایی کشور به نحوی که در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – حداقل مراکز حیاتی و حساس کشور ایمن سازی شوند.

    3. نظارت بر اعمال ضوابط و مقررات پدافند غیر عامل در طرحهای دستگاه مربوط.

    4. انجام پژوهشها و آموزشهای تخصصی و عمومی در زمینه پدافند غیر عامل مرتبط با موضوعات تخصصی دستگاه مربوط.

     

    تعداد بازدید :4407
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: