• خاطره نگاری از تجربه زلزله 16 فروردین 96
    خاطره نگاری از تجربه زلزله 16 فروردین 96

     

    خاطره نگاری از تجربه زلزله 16 فروردین 96 


    همشهریان عزیز

     وقوع زلزله ۱۶ فروردین و اتفاقات بامداد ۱۷ فروردین معیاربسیار مناسبی برای سنجش میزان آمادگی مسئولین و شهروندان درمواجهه با حوادث و بحران ها و مشخصا زلزله بود.
    باوجود تلاش و پیگیری تمامی سازمان های مسئول برای رفع مشکلات،مناطقی هم درشهرمشهد بودند که از حداقل ترین زیرساخت های موردنیاز برای مواقع بحران محروم بودند.شهروندانی که شب را تا به صبح درهوای سرد و درپارک ها ومناطق خلوت به سربردند و مشکلات را ازنزدیک لمس کردند....
    نبود سوله های بحران برای اسکان شهروندان،اخبارضدونقیض ونبودمنبع موثق،نبود پزشک درسوله های بحران و.....چه کنیم تا درمواقع بحران اینگونه غافلگیر نشویم؟
    وظیفه شهروندان درمواقع بروز بحران ها چیست؟
    آموزش های مرتبط بابحران تاچه حد میتواند ازآسیب های ناشی ازحوادث بکاهد؟
    وظیفه ما برای داشتن شهری ایمن چیست؟
    مهمترین نیاز شهرمشهد را برای مواقع بروز حوادث چه می دانید؟

    شهروندان واعضای دوام ثامن میتوانندباارسال نظرات ، انتقادات وپیشنهادات سازنده خود،یاری رسان ما برای جبران کاستی های موجود ونیز آمادگی برای بحران های آینده باشند.
    بامابرای داشتن شهری ایمن همراه باشید
    مهلت ارسال نظرات تا :۳۰فروردین ماه
    ارسال نظرات به تلگرام

     bohran96@

    تعداد بازدید :514
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: