مشخصات سازمان

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری مشهد

آدرس : میدان امامیه، ادیب 26، راستی 2، پایگاه مدیریت بحران راستی
تلفن :
۰۵۱-۳۱۲۹۵۶۸۹
۰۵۱-۳۶۲۰۳۶۱۸
فکس : ۳۶۲۰۰۳۷۰
پست الکترونیک :
آدرس وب سایت : https://mdmd.mashhad.ir

ایمیل رئیس گروه پدافند غیرعامل و پیشگیری از بحران شهرداری مشهد:

vahidaklamli@gmail.com

اینستاگرام مدیریت بحران: modiriyat.bohran

اینستاگرام دوام ثامن: davamsamen
پیگیری
No Cache
Gt: 3.0082058906555
Qt: 3.4280083179474