یکشنبه, ۱۹ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۴۸ ۵
طبقه بندی: اخبار مناطق
چچ
2K/ZiNin2YUg2KvYp9mF2YYg2YXZhti32YLZhyDYs9mH

دوام ثامن منطقه سه

تمرین تیم های عملیاتی

تمرین تیم های عملیاتی به جهت آمادگی اعضای دوام ثامن منطقه سه با موضوع نصب چادر های امدادی و حمل مصدوم برگزار شد

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0261559486389
Qt: 1.8625411987305