یکشنبه, ۱۹ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۴۱ ۷
طبقه بندی: اخبار مناطق
چچ
2K/ZiNin2YUg2KvYp9mF2YYg2YXZhti32YLZhyDYr9mI

دوام ثامن منطقه دو

مشارکت اعضای دوام ثامن منطقه دو در ویژه برنامه شهادت سردار سلیمانی

مشارکت اعضای دوام ثامن منطقه دو در ویژه برنامه شهادت سردار سلیمانی

شامل : توزیع ماسک، غربالگری مهمانان و ارشاد رعایت فاصله گذاری اجتماعی انجام شد

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.99760675430298
Qt: 0.37415075302124