یکشنبه, ۱۹ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۵۸ ۳
طبقه بندی: اخبار مناطق
چچ
2K/ZiNin2YUg2KvYp9mF2YYg2YXZhti32YLZhyDZhtmH

دوام ثامن منطقه نه

دوره آموزشی

دوره آموزشی اصول کمک های اولیه در فوریت های پزشکی

در تاریخ سیزدهم آذرماه در مسجد رضوی با حضور اعضای جدید دوام ثامن منطقه نه برگزار شد

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.7858479817708
Qt: 2.9795589447021