دوشنبه, ۰۱ آذر ۱۴۰۰ ۱۲:۱۴ ۱۴
طبقه بندی: اخبار مناطق
چچ
2K/ZiNin2YUg2KvYp9mF2YYg2YXZhti32YLZhyDYr9mI2KfYstiv2Yc=

دوام ثامن منطقه دوازده

برگزاری جلسه شورا

برگزاری جلسه شورا
با حضور کارشناس بحران منطقه
اعضای محترم شورا
و رابط منطقه

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.4337992668152
Qt: 2.367035150528