دوشنبه, ۰۱ آذر ۱۴۰۰ ۱۲:۱۴ ۱
طبقه بندی: اخبار مناطق
چچ
2K/ZiNin2YUg2KvYp9mF2YYg2YXZhti32YLZhyDYr9mI2KfYstiv2Yc=

دوام ثامن منطقه دوازده

برگزاری جلسه شورا

برگزاری جلسه شورا
با حضور کارشناس بحران منطقه
اعضای محترم شورا
و رابط منطقه

آدرس کوتاه شده: