دوشنبه, ۰۱ آذر ۱۴۰۰ ۱۲:۰۵ ۳۳
طبقه بندی: اخبار مناطق
چچ
2K/ZiNin2YUg2KvYp9mF2YYg2YXZhti32YLZhyDYr9mH

دوام ثامن منطقه ده

قهرمانی تیم فوتسال منطقه ده در اولین دوره مسابقات فوتسال دوام ثامن

قهرمانی تیم فوتسال منطقه ده در اولین دوره مسابقات فوتسال دوام ثامن

این دوره از مسابقات به مدت یک ماه و بین 24 تیم از مناطق سیزده گانه برگزار شد

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.5769254366557
Qt: 2.6461760997772