دوشنبه, ۰۱ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۵۶ ۱۰
طبقه بندی: اخبار مناطق
چچ
2K/ZiNin2YUg2KvYp9mF2YYg2YXZhti32YLZhyDZhtmH

دوام ثامن منطقه نه

برگزاری جلسه کارگروه های دوام ثامن منطقه نه

برگزاری جلسه کارگروههای دوام ثامن منطقه9

مورخ:29آبان ماه 1400
مکان :خانه دوام وایمنی منطقه9

کارگروه فوق برنامه وپشتیبانی
کارگروه تربیت بدنی
کارگروه آموزش
کارگروه روابط عمومی
کارگروه جذب وساماندهی

تشکر وخداقوت از اعضای حاضر در
جلسه

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0013693173726
Qt: 1.7809503078461