دوشنبه, ۰۱ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۵۰ ۸
طبقه بندی: اخبار مناطق
چچ
2K/ZiNin2YUg2KvYp9mF2YYg2YXZhti32YLZhyDZh9i02Ko=

دوام ثامن منطقه هشت

برگزاری سلسله جلسات روانشناسی


برگزاری سلسله جلسات حمایت روانی
با موضوع مشاوره خانواده
مکان:میدان عدل خمینی ،خانه دوام شهرداری منطقه ۸
زمان ۴شنبه ۲۶ آبان
ساعت ۷/۳۰

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.3246566454569
Qt: 3.7306332588196