دوشنبه, ۰۱ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۲۳ ۴
طبقه بندی: اخبار مناطق
چچ
2K/ZiNin2YUg2KvYp9mF2YYg2YXZhti32YLZhyDZvtmG2Kw=

دوام ثامن منطقه پنج

برگزاری دوره مدیریت بحران

برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران دوام ثامن مشهد که به صورت مجازی (غیر حضوری) آموزش داده شد

دومین آزمون دوره مدیریت بحران با موفقیت برگزار شد

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.2597327232361
Qt: 2.1377799510956