پدافند غیر عامل و مدیریت بحران

آدرس : میدان امامیه، ادیب 26، راستی 2، پایگاه مدیریت بحران راستی
تلفن : ۰۵۱-۳۱۲۹۵۶۸۹ رئیس گروه پدافندغیرعامل و پیشگیری از بحران شهرداری
۰۵۱-۳۶۲۰۳۶۱۸ دبیرخانه دوام ثامن
فکس : ۳۶۲۰۰۳۷۰
پست الکترونیک :
آدرس وب سایت : https://mdmd.mashhad.ir

ایمیل رئیس گروه پدافند غیرعامل و پیشگیری از بحران شهرداری مشهد:

vahidaklamli@gmail.com

اینستاگرام مدیریت بحران: modiriyat.bohran

اینستاگرام دوام ثامن: davamsamen
پیگیری
No Cache
Gt: 1.7438667615255
Qt: 1.6718776226044