سه شنبه, ۲۱ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۲۰ ۱۳
چچ
2YXYp9mG2YjYsSDZh9in

مانور ها

مانور لینک

بیست و سومین مانور مدارس با حضور دوامیان

https://mdmd.mashhad.ir/s/mfadzw3

مانور بزرگ شهروندی

https://mdmd.mashhad.ir/s/mfadByN

مانور سیستم های برق اضطراری

https://mdmd.mashhad.ir/s/mfadD5E

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.844251314799
Qt: 3.112165927887