چهارشنبه, ۱۵ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۲۰ ۶۹
چچ

پایگاه های فعال مدیریت بحران

منطقه

آدرس

نام

1

بلوار مجد – مجد 28

پایگاه چند منظوره مدیریت بحران مجد

2

بلوار هدایت - بوستان حجاب

پایگاه چند منظوره مدیریت بحران بوستان حجاب

3

خواجه ربیع بلوار شهید ناصری ابتدای سه راهی کلات-پشت آتشانی

پایگاه چند منظوره مدیریت بحران شهید ناصری

3

جاده کلات بلوار 22 بهمن - 22 بهمن 44 - بوستان آلاله

پایگاه چند منظوره مدیریت بحران بلوار بهمن

4

پنجتن 47، بوستان ارم

پایگاه چند منظوره مدیریت بحران بوستان ارم

4

بلوار شهید بابا نظر، بوستان بسیج

پایگاه چند منظوره مدیریت بحران بوستان بسیج

5

میرزاکوچک خان - پور طرقی 20

پایگاه چند منظوره مدیریت بحران شهید علیمردانی

6

جاده سرخس بلوار حر مقابل حر 88 جنب کلانتری

پایگاه چند منظوره مدیریت بحران شهید باهنر

7

شهرک طرق-ساعی 6

پایگاه چند منظوره مدیریت بحران طرق

9

بلوار خاقانی مقابل خاقانی 18 اداره ناحیه 1

پایگاه چند منظوره مدیریت بحران خاقانی

9

بلوار نماز-انتهای نماز1

پایگاه چند منظوره مدیریت بحران نماز

10

نبش مشکینی 22 (اندیشه 83 )

پایگاه چند منظوره مدیریت بحران شهید عامل

10

امامیه میدان امامیه خیابان راستی - راستی 2

پایگاه چند منظوره مدیریت بحران راستی

12

بلوار مجیدیه - چهارراه سجادیه - سجادیه 5

پایگاه چند منظوره مدیریت بحران سجادیه

12

بولوار امیریه امیریه 31

پایگاه چند منظوره مدیریت بحران شهید آراسته

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.9350852966309
Qt: 1.8956463336945