سه شنبه, ۱۴ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۵۹ ۷۱
چچ

خانه های دوام و ایمنی

شماره تماس

آدرس

رابط

منطقه

051-36203618

بلوار مجد-مجد28

کوروش رضایی زاده

1

051-36203618

بلوار توس-بوستان پردیس-معاونت اجرایی منطقه دو

زهرا گرزینی

2

051-36203618

بلوار شهید ناصری- سوله چندمنظوره ناصری

مهشید مقیمی

3

051-32740733

بزرگراه شهید بابانظر- بوستان بسیج

اعظم هوشمند

4

051-36203618

بلوار وحدت-بوستان وحدت

سمیرا جهانی

5

051-36203618

بلوار حر-مقابل حر 88

فاطمه کرمانی

6

051-36203618

شهرک طرق-ساعی 6

محبوبه بلوچ پور

7

051-31295162

میدان امام خمینی-شهرداری منطقه هشت

مینا غوثی

8

051-36203618

پل هاشمیه-معاونت اجرایی منطقه دو

ناهید نورزاده

9

051-36203618

تقاطع استاد یوسفی و اندیشه

فرشته گلفرخانی

10

051-36203618

آموزگار 52

وحید جاودانی

11

051-36203618

چهاراه سجادیه-سجادیه5

فاطمه امیری

12

051-36203618

طبرسی شمالی-بین طبرسی شمالی 16 و 18

بهاره نشاط

ثامن

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8872660001119
Qt: 1.7199230194092