سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ۱۴:۲۱ ۸۳
چچ
2K/YqNmK2LHYrtin2YbZhyDYr9in2KbZhdmKINiv2YjYp9mFINir2KfZhdmG

دبیرخانه دائمی دوام ثامن

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد اجرای برنامه‌های جامع در حوزه مدیریت بحران، کاهش ریسک، افزایش تاب‌آوری جوامع، و آمادگی و ایمنی شهر و شهروندان، بدون مشارکت آگاهانه ایشان از مطلوبیت لازم برخوردار نبوده و ضروری است با ظرفیت‌سازی نهادی و توانمندسازی مردمی، اقدامات اضطراری قبل، حین و بعد از وقوع حوادث گسترده و بحران‌ها، به ‌صورت محلی و مشارکت محور برنامه‌ریزی گردد.

آموزش شهروندان و تشکیل گروه‌های مردمی داوطلب مدیریت بحران محله، یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه می‌باشد که در ایجاد، حفظ و ارتقاء آمادگی و کاهش آسیب‌پذیری شهر و شهروندان در رویارویی با سوانح، نقش موثری دارد. «دبیرخانه دائمی دوام ثامن» به منظور سازمان‌دهی و انسجام این‌گونه فعالیت‌ها، تشکیل شد.

خلاصه ای از وظایف دبیرخانه دائمی دوام ثامن:

1-سیاست گذاری و تعیین اهداف کلی

2-تصویب برنامه های سالانه خانه های دوام و ایمنی و هماهنگی درباره نحوه اجرا

3-تصویب آیین نامه ها، ضوابط و مقررات خانه های دوام و ایمنی

4- هماهنگی و برنامه ریزی در جهت برگزاری دوره های آموزشی.

5- تولید محتوای آموزشی در حوزه ایمنی

6- برگزاری مسابقات و جشنواره های آموزشی, عملیاتی و...

7-برنامه ریزی و پیگیری از مناطق جهت جذب ،آموزش،سازماندهی،بکارگیری شهروندان

8-تهیه و تبیین دستورالعمل های اجرایی دوام ثامن

9-دریافت ، جمع بندی و انعکاس اخبار برنامه های اجرا شده توسط مناطق

10-تهیه گزارشات از برنامه های اجرا شده دوام ثامن

11-برنامه ریزی و اجرای پویش های شهری در حوزه پیشگیری و آمادگی در برابر بحران

12-بایگانی و مستندسازی کلیه اطلاعات مربوط به اعضا،دوره های آموزشی و سازماندهی گروه های دوام ثامن

13-طراحی و اطلاع رسانی برنامه های دوام ثامن

اعضاء دبیرخانه:

مسئول محترم طرح دوام ثامن

مسئول محترم دبیرخانه

مسئول محترم آموزش

مسئول محترم روابط عمومی

آدرس:ادیب شمالی 26، راستی2،پایگاه چندمنظوره مدیریت بحران

شماره تماس:051-36203618

اینستاگرام:davamsamen

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.6420632998149
Qt: 1.4787299633026