چهارشنبه, ۰۷ مهر ۱۴۰۰ ۰۷:۴۶ ۱۰
چچ
2YXYudix2YHZiiDYr9mI2KfZhSDYq9in2YXZhg==

معرفی دوام ثامن

تعریف دوام ثامن

تجارب حاصل از بحرانهای گذشته نشان می دهند که انجام عملیات واکنش اضطراری مقابله با بحران به تنهایی از عهده دولتها خارج بوده و اجرای عملیات موفق و کاهش خسارات و تلفات توسط سازمانهای مسئول تنها در سایه تلاشهای گروهی جامعه امکانپذیر خواهد بود. در جوامعی که به تدوین برنامه های آمادگی پیش از بحران مبادرت ورزیده اند، میزان تلفات و عدم هماهنگی در انجام وظیفه محوله به نحوچشمگیری کاهش یافته است. در راستای تحقق اهداف مردم محوری و افزایش مشارکت مردم و کارآمدشدن هرچه بیشتر سیستم مدیریت بحران شهر مشهدجهت امداد رسانی بهینه و به هنگام در دقایق اولیه بحران، پدافند غیرعامل و پیشگیری از بحران شهرداری مشهد با همکاری جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی و اداره کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی مصمم به اجرای پروژه ایجاد گروههای داوطلب واکنش اضطراری محلات گردیده انداین گروهها پس از طی دوره های آموزشی مرتبط بابحران و مدیریت آن شامل امداد و نجات، کمکهای اولیه، اطفاء حریق و ... گروه دواطلب واکنش اضطراری محله » دوام ثامن را تشکیل می گردد.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
آخرین مطالب دوام ثامن
پربازدیدترین مطالب دوام ثامن