•    
    ششمین جایزه بین المللی مدیریت بحران
    از تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰لغایت ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
    محل برگزاری :در اسرع وقت اعلام خواهد شد.
    اطلاعات بیشتر :
    پنجمین جایزه بین المللی مدیریت بحران
    از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵لغایت ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
    محل برگزاری :در اسرع وقت اعلام خواهد شد.
    اطلاعات بیشتر :
    چهارمین دوره جشنواره ملی مدیریت بحران ثامن
    از تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱لغایت ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
    محل برگزاری :در اسرع وقت اعلام خواهد شد.
    اطلاعات بیشتر :
    سومین دوره مسابقه بزرگ ملی مدیریت بحران ثامن
    از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴لغایت ۱۳۹۵/۰۱/۲۴
    محل برگزاری :
    اطلاعات بیشتر :
    دومین دوره مسابقه بزرگ ملی مدیریت بحران ثامن
    از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱لغایت ۱۳۹۵/۰۱/۲۴
    محل برگزاری :
    اطلاعات بیشتر :