•  
    منبع خبر :
    تعداد بازدید: 75
    کد: 184804
    تاریخ انتشار:
    ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

    اطلاعیه شماره 1 گروه پدافند غیرعامل و پیشگیری از بحران شهرداری مشهد

    گزارش هواشناسی خراسان رضوی شماره 26
    گزارش هواشناسی خراسان رضوی شماره 26

    اطلاعیه شماره 1 گزارش هواشناسی خراسان رضوی شماره 26

    اطلاعیه شماره 26 این اداره کل